Usługa TRY & HIRE łączy w sobie korzyści leasingu personalnego i rekrutacji. W przypadku tej usługi Pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności Pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. W czasie całego okresu próbnego, którego czas trwania zależy tylko od Klienta, Kandydat pozostaje pracownikiem PARETTi. 

   

           TRY & HIRE daje możliwość obserwacji Pracownika w nowym środowisku pracy, dokładnej weryfikacji jego wiedzy, predyspozycji i umiejętności. W czasie okresu próbnego PARETTi przejmuje wszelkie obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrowo-płacową nowo zatrudnionych pracowników.

  

             Rozwiązanie typu TRY & HIRE sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy w firmie tworzone są nowe stanowiska pracy i jest korzystna zarówno z punktu widzenia Pracodawcy jak i Pracownika. Potencjalny Pracodawca zostaje uwolniony od początkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, a potencjalny Pracownik ma możliwość sprawdzenia, czy podjęta przez niego praca odpowiada jego oczekiwaniom.

 

UsługaTRY & HIRE obejmuje następujące działania:

 

 •      rekrutacja Pracowników zgodnie z wymaganiami Klienta
 •      zawarcie przez PARETTi umowy o pracę tymczasową z wybranymi Kandydatami
 •      obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych Pracowników

 

 

 tryhire

 

Korzyści wynikające ze współpracy z PARETTi:

 •      brak kosztów związanych z rekrutacją personelu
 •      możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe
 •      zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska
 •      minimalizacja kosztów świadczeń pracowniczych
 •      większa elastyczność w zatrudnianiu personelu
 •      możliwość łatwego dostosowywania ilości pracowników do aktualnych potrzeb Klienta
 •      zwiększenie motywacji i wydajności pracownika, którego celem jest zdobycie stałej pracy w firmie Klienta
 •      krótsze, niż w przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, okresy wypowiedzenia dla pracowników tymczasowych
 •      gwarantowane zastępstwo delegowanego pracownika w okresie jego urlopu lub zwolnienia lekarskiego
 •      zmniejszenie rotacji w firmie poprzez zatrudnienie sprawdzonych i wyszkolonych pracowników
 •      przejęcie wszystkich obowiązków pracodawcy przez PARETTi
 •      Klient, zależnie od własnych potrzeb i możliwości, decyduje w dowolnym momencie o przejęciu pracownika

 

 • coroplast
 • nutricia
 • storaenso
 • tauron

baner

 

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

PARETTI Sp. z o. o  Sp.k. Agencja Pracy Tymczasowej

realizuje projekt:

"Wzrost konkurencyjności  firmy PARETTI sp. z.o.o sp.k na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi."

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.