W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

Usługa PAYROLL obejmuje:

 •        podpisywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 •        zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
 •        prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich
 •        przeprowadzanie szkoleń BHP
 •        sporządzanie listy wynagrodzeń
 •        rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich
 •        sporządzanie deklaracji ZUS
 •        sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
 •        sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40
 •        sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 •        przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 •        przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)
 •        przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP
 •        sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

Zalety współpracy z PARETTi:

 •        obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników
 •        eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego
 •        prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
 •        profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami
 •        zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
 •        zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac
 •        możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji
 •        przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem                i nadzorem nad wynagrodzeniami
 •        zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych
 •        przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
 •        podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę
 • coroplast
 • nutricia
 • storaenso
 • tauron

baner

 

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

PARETTI Sp. z o. o  Sp.k. Agencja Pracy Tymczasowej

realizuje projekt:

"Wzrost konkurencyjności  firmy PARETTI sp. z.o.o sp.k na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi."

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.