baner

I. Opole 03.06.2015r. W związku z realizacją przez Spółkę PARETTi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Opolu projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach działania „1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach" RPO WP 2007-2013 pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy PARETTi sp. z o.o. sp.k. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi" zapraszamy państwa do złożenia oferty na zakup (Zadanie 1):

1. Zakup środków trwałych:

  a. zakup 2 Serwerów, które posiadają:

 • posiada zamontowany co najmniej jeden procesor, minimum 4 rdzeniowy i prędkości taktowania minimum 2 GHz
 • możliwość zamontowania 2 procesorów
 • posiada zamontowane co najmniej 16GB RAM
 • posiada zamontowany co najmniej 1 dysk o pojemności co najmnie 300GB
 • możliwość zamontowania co najmniej 4 dyski typu HOT-PLUG lub równoważne
 • Posiadają możliwość zainstalowania systemów do wirtualizacji
 • serwery wraz z instalacją i wdrożeniem
 • termin realizacji do 31.07.2015 r.

2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych

  a. zakup oprogramowania do wirtualizacji:

 • obsługujące co najmniej 2 serwery 2 procesorowe
 • posiadające funkcje High Availability lub równoważną
 • posiadająca funkcję migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami w trakcie pracy lub równoważną
 • posiadająca funkcję replikacja maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami lub równoważną
 • System wraz z instalacją i wdrożeniem
 • termin realizacji do 31.07.2015 r.

  b. zakup sytemu operacyjnego serwerowego:

 • system operacyjny serwerowy do obsługi co najmniej 10 stanowik
 • system może być uruchomiony w zwirtualizowanym środowisku
 • system wraz z instalacją i wdrożeniem
 • termin realizacji do 31.07.2015 r.

3. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

4. Oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia
 • informację do kogo jest skierowana
 • potwierdzenie spełnienia parametrów określonych w ogłoszeniu
 • cene netto oraz brutto wyrażoną w PLN
 • termin realizacji
 • warunki płatności
 • podpis oferenta

5. Oferty powinne być składane na całe zadanie. Nie będą przyjmowane oferty częściowe

6. Termin składania ofert mija 12.06.2015 r.

7. Sposób składania ofert: osobiście w siedzibie firmy PARETTi Opole, Oleska 7 pokój 212 lub elektronicznie na adres email it@paretti.pl

II. Opole 3.06.2015 r. W związku z realizacją przez Spółkę PARETTi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Opolu projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach działania „1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach" RPO WP 2007-2013 pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy PARETTi sp. z o.o. sp.k. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi" zapraszamy państwa do złożenia oferty na zakup (Zadanie 2): 

1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych:

  a. Zakup oprogramowanie do obsługi firmy:

 • posiadająca obsługę kadrową i płacową pracowników zatrudnionych w formie pracy tymczasowej w Polsce i Niemczech
 • posiada funkcję naliczania wynagrodzeń zgodnie z prawodawstwem polskim i niemieckim
 • obsługę płatności, generowanie faktur VAT, rozliczeń rocznych itp.
 • integracji z oprogramowaniem do rekrutacji w formie systemu typu ATS lub równoważnym
 • funkcjonalność typu CRM do zarządzania kontaktami z klientami
 • funkcjonalności rozliczania delegacji służbowych
 • rozliczania pracowników exportowych
 • integracja ze stroną www w celu zapewnienia dostępu do systemu klientom i pracownikom
 • system wraz z instalacją i wdrożeniem
 • termin realizacji do 15.08.2015 r.

2. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

3. Oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia
 • informację do kogo jest skierowana
 • potwierdzenie spełnienia parametrów określonych w ogłoszeniu
 • cenę netto oraz brutto wyrażoną w PLN
 • termin realizacji
 • warunki płatności
 • podpis oferenta

4. Oferty powinne być składane na całe zadanie. Nie będą przyjmowane oferty częściowe

5. Termin składania ofert mija 12.06.2015 r.

6. Sposób składania ofert: osobiście w siedzibie firmy PARETTi Opole, Oleska 7 pokój 212 lub elektronicznie na adres email it@paretti.pl

III. Opole 3.06.2015r. W związku z realizacją przez Spółkę PARETTi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Opolu projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach działania „1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach" RPO WP 2007-2013 pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy PARETTi sp. z o.o. sp.k. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi" zapraszamy państwa do złożenia oferty na zakup (Zadanie 3):

1. Zakup środków trwałych

  a. zakup stanowisk teleinformatycznych do obsługi systemów informatycznych firmy PARETTi, do realizacji projektów rekrutacyjnych. W skład każdego stanowiska wchodzi:

 • komputer z procesorem co najmniej dwu rdzeniowym oraz o prędkosci co najmniej 2 GHz,
 • monitor o rozmiarze co najmniej 19”
 • klawiatura i mysz komputerowa
 • zainstalowane oprogramowaniem systemowe typu Windows lub równoważne
 • oprogramowaniem typu Office lub równoważne
 • licencja dostępowa do serwera
 • meble niezbędne do instalacji stanowiska,
 • telefonem typu IP lub równoważny z dostępem do centrali telefonicznej obsługującej nowoczesne protokoły typu VOIP/SIP. 
 • nad komunikacją będzie czuwać nowoczesna centrala telefoniczna obsługująca protokoły VOIP/SIP
 • stanowiska wraz z instalacją i wdrożeniem
 • termin realizacji do 31.08.2015 r.

2. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

3. Oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia
 • informację do kogo jest skierowana
 • potwierdzenie spełnienia parametrów określonych w ogłoszeniu
 • cenę netto oraz brutto wyrażoną w PLN
 • termin realizacji
 • warunki płatności
 • podpis oferenta

4. Oferty powinne być składane na całe zadanie. Nie będą przyjmowane oferty częściowe

5. Termin składania ofert mija 12.06.2015 r.

6. Sposób składania ofert: osobiście w siedzibie firmy PARETTi Opole, Oleska 7 pokój 212 lub elektronicznie na adres email it@paretti.pl

 • coroplast
 • nutricia
 • storaenso
 • tauron

baner

 

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

PARETTI Sp. z o. o  Sp.k. Agencja Pracy Tymczasowej

realizuje projekt:

"Wzrost konkurencyjności  firmy PARETTI sp. z.o.o sp.k na rynku krajowym i zagranicznym poprzez polepszenie jakości oferowanych usług oraz rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi."

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.