agenca pracy tymczasowej,

 • Outsourcing Pracowniczy

            Nasza agencja oferuje spełnienie wszystkich warunków prawnych, jakie niesie ze sobą outsourcing pracowniczy. Nie da się ukryć, że to właśnie gwarancja bezpieczeństwa i lojalności będzie dla Państwa jednocześnie gwarancją naszej jakości. Outsourcing kadrowo-płacowy prowadzony w naszej agencji da Państwu możliwość atrakcyjnego zatrudnienia. Outsourcing pracowniczy to elastyczna forma zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach usługi, jaką jest leasing pracowniczy, Paretti rekrutuje, zatrudnia i wynajmuje pracownika tymczasowego do pracy firmie Klienta (pracodawca-użytkownik). Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Leasing pracowniczy jest odpowiedni przede wszystkim w okresach prac sezonowych, urlopów, ograniczonych czasowo zleceń lub wtedy, gdy przedsiębiorstwa potrzebują przejściowo zwiększyć liczbę pracowników, a zawarcie z nimi stosunku pracy nie byłoby dla firmy korzystne.

   

  Korzyści płynące z zastosowania pracy tymczasowej:

  •       gwarancja elastyczności i ciągłości zatrudnienia w okresach nasilenia produkcji, w sezonie urlopowym lub podczas choroby pracownika
  •       dostosowanie liczby pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa
  •       dostęp do bazy kilkuset pracowników
  •       szybki czas realizacji zamówienia
  •       możliwość czasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów
  •       redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników
  •       redukcja kosztów związanych z obsługą kadrowa-płacową personelu
  •       możliwość zatrudnienia na krótki czas
  •       możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem mu stałego zatrudnienia
  •       możliwość natychmiastowej wymiany pracowników, którzy nie spełniają oczekiwań Klienta
  •       ograniczenie kosztów
  •       ograniczenie nadgodzin
  •       wynagrodzenie tylko za rzeczywisty przepracowany czas
  •       ograniczenie biurokracji w firmie
  •       przejęcie przez Paretti wszelkich obowiązków w zakresie zawierania umów, ubezpieczenia, ZUS, badań lekarskich, BHP, wystawiania PIT, wypłat,       prowadzenia listy obecności
  •       gwarancja dostosowania oferty do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta

   

                                     

 • Payroll

  W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

  Usługa PAYROLL obejmuje:

  •        podpisywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  •        zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
  •        prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich
  •        przeprowadzanie szkoleń BHP
  •        sporządzanie listy wynagrodzeń
  •        rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich
  •        sporządzanie deklaracji ZUS
  •        sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
  •        sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40
  •        sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
  •        przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  •        przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)
  •        przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP
  •        sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

  Zalety współpracy z PARETTi:

  •        obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników
  •        eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego
  •        prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
  •        profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami
  •        zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
  •        zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac
  •        możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji
  •        przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem                i nadzorem nad wynagrodzeniami
  •        zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych
  •        przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
  •        podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę