payroll,

 • Payroll

  W ramach usługi PAYROLL przejmujemy wszelkie obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Klienta. Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, która polecana jest przede wszystkim tym firmom, które chcą poświęcić więcej czasu na rozwój swojej działalności lub tym, które planują redukcję kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Doświadczony i wykwalifikowany zespół Paretti wykonuje powierzone mu zadania profesjonalnie, zawsze na czas i w zgodzie z często zmieniającymi się przepisami prawa pracy. Usługa outsourcing pracowniczy PAYROLL gwarantuje elastyczność w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, dostęp do aktualnych przepisów prawa pracy i innowacyjnych rozwiązań, bez konieczności angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, a nasza oferta jest zawsze dostosowana do jego specyficznych potrzeb i zaleceń.

  Usługa PAYROLL obejmuje:

  •        podpisywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  •        zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
  •        prowadzenie ewidencji urlopowej i badań lekarskich
  •        przeprowadzanie szkoleń BHP
  •        sporządzanie listy wynagrodzeń
  •        rozliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i tacierzyńskich
  •        sporządzanie deklaracji ZUS
  •        sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
  •        sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach PIT 11 lub rocznych rozliczeń podatku PIT40
  •        sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
  •        przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  •        przygotowywanie danych do podstawowych sprawozdań GUS (Z-03, SP)
  •        przejęcie odpowiedzialności przy kontrolach ze strony ZUS, US i PIP
  •        sporządzanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta

  Zalety współpracy z PARETTi:

  •        obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników
  •        eliminacja kosztów związanych z zakupem programu kadrowo-płacowego
  •        prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych
  •        profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami
  •        zwolnienie z obowiązku prowadzenia i przechowywania teczek osobowych
  •        zwolnienie z konieczności śledzenia zmian prawnych z zakresu kadr i płac
  •        możliwość skoncentrowania się na kluczowym obszarze działalności firmy, nie na administracji
  •        przejęcie przez Paretti sp. z o.o. sp.k. wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowo-płacowej oraz naliczaniem                i nadzorem nad wynagrodzeniami
  •        zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych
  •        przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, GUS, PFRON
  •        podniesienie jakości usług obsługi dzięki wykwalifikowanym specjalistom obsługującym Państwa firmę