rekrutacja pracowników,

 • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

  Przede wszystkim jesteśmy ludźmi rozmowa kwalifikacyjna

          W pewnym sensie wszystko jedno na jakie kandydujesz stanowisko, czy szukasz przez agencję pracy tymczasowej, firmę rekrutacyjną czy bezpośrednio u pracodawcy docelowego. Czy szukasz pracy na długo czy na krótko, czy posiadasz umiejętności i doświadczenie. Dobre CV (jak je napisać sprawdź tu: jak napisac dobre cv) jest furtką do tego, żeby móc uczestniczyć w kluczowym elemencie tego procesu – weryfikacji. Bywa ona nazywana spotkaniem, spotkaniem rekrutacyjnym, spotkaniem o pracę, rozmową kwalifikacyjną, rozmową o pracę czy wywiadem. Jak zwał tak zwał, jest to moment kiedy stajesz twarzą w twarz z pracodawcą i musisz pokazać, że obraz, który powstał w jego głowie po ocenie CV, jest prawdziwy. Że jesteś tym człowiekiem, którego potrzebuje. Nie zbiorem cech, tabelą ze spisem doświadczenia, plikiem dyplomów, a człowiekiem. Jak to zrobić?

 • TRY & HIRE

             Usługa TRY & HIRE łączy w sobie korzyści leasingu personalnego i rekrutacji. W przypadku tej usługi Pracodawca ma możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności Pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. W czasie całego okresu próbnego, którego czas trwania zależy tylko od Klienta, Kandydat pozostaje pracownikiem PARETTi. 

     

             TRY & HIRE daje możliwość obserwacji Pracownika w nowym środowisku pracy, dokładnej weryfikacji jego wiedzy, predyspozycji i umiejętności. W czasie okresu próbnego PARETTi przejmuje wszelkie obowiązki związane z obsługą administracyjno-kadrowo-płacową nowo zatrudnionych pracowników.

    

               Rozwiązanie typu TRY & HIRE sprawdza się szczególnie w sytuacji, gdy w firmie tworzone są nowe stanowiska pracy i jest korzystna zarówno z punktu widzenia Pracodawcy jak i Pracownika. Potencjalny Pracodawca zostaje uwolniony od początkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, a potencjalny Pracownik ma możliwość sprawdzenia, czy podjęta przez niego praca odpowiada jego oczekiwaniom.

   

  UsługaTRY & HIRE obejmuje następujące działania:

   

  •      rekrutacja Pracowników zgodnie z wymaganiami Klienta
  •      zawarcie przez PARETTi umowy o pracę tymczasową z wybranymi Kandydatami
  •      obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych Pracowników

   

   

   tryhire

   

  Korzyści wynikające ze współpracy z PARETTi:

  •      brak kosztów związanych z rekrutacją personelu
  •      możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe
  •      zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska
  •      minimalizacja kosztów świadczeń pracowniczych
  •      większa elastyczność w zatrudnianiu personelu
  •      możliwość łatwego dostosowywania ilości pracowników do aktualnych potrzeb Klienta
  •      zwiększenie motywacji i wydajności pracownika, którego celem jest zdobycie stałej pracy w firmie Klienta
  •      krótsze, niż w przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, okresy wypowiedzenia dla pracowników tymczasowych
  •      gwarantowane zastępstwo delegowanego pracownika w okresie jego urlopu lub zwolnienia lekarskiego
  •      zmniejszenie rotacji w firmie poprzez zatrudnienie sprawdzonych i wyszkolonych pracowników
  •      przejęcie wszystkich obowiązków pracodawcy przez PARETTi
  •      Klient, zależnie od własnych potrzeb i możliwości, decyduje w dowolnym momencie o przejęciu pracownika

   

 • TRY & HIRE

              Die TRY&HIRE Lösung erlaubt die Fähigkeiten der Kandidaten erfolgreich zu verifizieren. Es ist auch bemerkenswert, dass es dank der TRY & HIRE Lösung möglich ist, die mit dem Arbeitsplatz verbunden Kosten zu verschieben. Diese Dienstleistung wird besonders denjenigen Firmen empfohlen, die neue Arbeitsplatze bilden. Der eingestellte Arbeitnehmer hat eine Chance darauf , eigene Fähigkeiten zu prüfen und den Aufgabenbereich, der zu einem gegeben Arbeitsplatz gehört, kennen zu lernen.    

   Der TRY & HIRE Service umfasst folgende Aktivitäten:

   

  •      Einstellung von Personal in Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen
  •      Abschluss von Paretti Zeitarbeitsvertrag mit den ausgewählten Bewerbern
  •      Personalverwaltung der beschäftigten Arbeiter

   

   

   tryhire

   

  Vorteile, die aus der Zusammenarbeit mit PARETTI sp.z.o.o.sp.k resultieren:

  •      Befreiung von Kosten der Personalrekrutierung.
  •      Überprüfung und Schulung der Mitarbeiter vor der Einstellung
  •      Verminderung des Risikos, das mit der Einstellung von neuen Arbeitnehmern verbunden ist.
  •      Kürzere, als im Falle von Arbeitnehmern, die auf Probe eingestellt wurden, Kündigungsfristen für Leiharbeitnehmer
  •      Eine Person wird so lange von PARETTI sp. z o.o. sp.k. eingestellt, bis der Kunde den Wunsch hat, den Arbeiter zu übernehmen
  •      Möglichkeit der Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer um eine zusätzlichen Probezeit
  •      Niedrigere Arbeitskosten in der Anfangsphase der Einstellung des Leiharbeitnehmers
  •      Senken der Verwaltungskosten
  •      Flexible Einstellungsformen, die an den aktuellen Personalbedarf des Kunden angepasst sind
  •      Eine garantierte Vertretung des entsandten Mitarbeiters im Zeitraum seines Urlaubs oder seiner Krankheit
  •      Verringerung der Rotation von Mitarbeitern in der Firma